MASA HADAPAN ANDA BERMULA DI FAS

PENDAFTARAN & PEMBAYARAN

TERIMA KASIH DIATAS PENDAFTARAN ANDA Segala Maklumat Akan Disalurkan Melalui Email. Pendaftaran Ini Dalam Usaha Pihak Fas Mengenalpasti Jurulatih Berpotensi Untuk Program-program Jurulatih Yang Telah Dirancang. Makluman Akan Disalurkan Melalui Email Hanya 30 peserta dibenarkan untuk memohon. Oleh itu, pendaftaran berdasarkan kadar segera peserta memohon. Jika sudah melebihi 30 peserta, nama akan disenaraikan dalam ‘senarai menunggu’.