Sejarah Pengurus & Jurulatih

TAHUN PENGURUS PASUKAN JURULATIH
1989 YAM Tengku Indera Setia Selangor Tengku Datuk Seri Ahmad Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ah-Haj Steven Bena, Khaidir Buyong
1990 Dato’ Dr. Nordin Selat Khaidir Buyong
1991 Dato’ Dr. Nordin Selat Ken Worden
1992 Mazlan Datuk Hj Harun M Chandran
1993 Dato’ Hj Mohd Aini b Taib Bernard Schumm
1994 Dato’ Hj Mohd Aini b Taib Ken Worden
1995 Dato’ Hj Mohd Aini b Taib Ken Worden
1996 Dato’ Hj Mohd Aini b Taib Ken Worden
1997 Dato’ Hj Mohd Aini b Taib Steve Wicks
1998 Dato’ Hj Mohd Aini b Taib Steve Wicks, Ismail Zakaria
1999 Dato’ Abdul Mokhtar b. Ahmad Mike Pejic, K Rajagobal
2000 Dato’ Abdul Mokhtar b. Ahmad K Rajagobal
2001 Dato’ Abdul Mokhtar b. Ahmad Abdul Rahman Ibrahim
2002 Dato’ Abdul Mokhtar b. Ahmad Abdul Rahman Ibrahim, Ken Worden
2003 Dato’ Abdul Mokhtar b. Ahmad Ken Worden
2004 Dato’ Dr. Hj. Mohamad Satim b. Diman Ruben Omar Larossa, Ismail Ibrahim, Ken Worden
2005 Dato’ Dr. Hj. Mohamad Satim b. Diman Dollah Salleh
2006 Dato’ Dr. Hj. Mohamad Satim b. Diman Dollah Salleh
2007 Dato’ Dr. Hj. Mohamad Satim b. Diman Dollah Salleh
2008 Dato’ Dr. Hj. Mohamad Satim b. Diman, Zakaria Ab. Rahim Dollah Salleh
2009 Zakaria Ab. Rahim K Devan
2010 K Devan K Devan
2011 K Devan K Devan, P Maniam
2012 Dato’ Abdul Mokhtar b. Ahmad Irfan Bakti Abu Salim
2013 Irfan Bakti Abu Salim Irfan Bakti Abu Salim, P Maniam
2014 Mehmet Durakovic Mehmet Durakovic
2015 YB Amirudin Shari Mehmet Durakovic
2016 YB Amirudin Shari Zainal Abidin Hassan, K Gunalan
2017 Abdul Rauf Ahmad P Maniam
2018 Dato’ Abdul Rauf Ahmad P Maniam, Muhammad Nazliazmi Mohamad Nasir